Noordelijke mbo’s gaan samen aan de slag met duurzame werelddoelen binnen uniek practoraat

Publicatie datum
Practoraat ‘Ondernemend Leren Met En Van De SDG’S’

Noorderpoort en Terra starten samen het practoraat ‘Ondernemend Leren met en van de SDG’s’. Hierin werken voor het eerst meerdere mbo’s samen aan het toepassen en inbedden van de duurzame werelddoelen (SDG’s) in het onderwijs in Noord-Nederland.

Noorderpoort en Terra werken al veel samen o.a. op het gebied van duurzaamheidsprojecten. Door het opzetten van dit practoraat – met Marjan Nijenbanning-Pot als practor – willen beide instellingen de duurzame doelstellingen samen nog steviger in het onderwijs verankeren. Bij het practoraat kunnen ook andere mbo-instellingen in Noord-Nederland aansluiten.

Duurzame Werelddoelen
De Sustainable Development Goals (SDGs), ook wel de 17 duurzame doelstellingen genoemd, zijn in september 2015 door de Verenigde Naties aangenomen. De doelstellingen staan voor de kans om inspanningen te mobiliseren op alle niveaus, om armoede te beëindigen en om ongelijkheid en klimaatverandering te bestrijden. Het is belangrijk om deze doelstellingen terug te laten komen in het mbo-onderwijs, zodat studenten aan deze doelstellingen kunnen blijven werken, ongeacht welk beroep zij in de toekomst ook mogen gaan uitoefenen.

Persoonlijke ontwikkeldoelen (IDG’s)
Om de duurzame werelddoelen te bereiken hebben we mensen nodig met een set aan duurzame vaardigheden op gebied van innoveren, out-of-the-box denken en impactvol samenwerken. Dit is nodig om verandering teweeg te brengen, maar ook om toekomstbestendig en veerkrachtig te zijn in een veranderende wereld. In 2020 werden op basis van onderzoek de zogenoemde Inner Development Goals (IDG’s) ontwikkeld. Dit zijn de persoonlijke ontwikkeldoelen. Dit raamwerk zet persoonlijke drive en skills om in handelsvaardigheid, zodat studenten een actieve bijdrage kunnen leveren aan de duurzame ontwikkeling in Noord Nederland. Om de expertise op het gebied van SDG’s en IDG’s in het onderwijs te bundelen is dit practoraat opgezet door Terra en Noorderpoort.

Practor
Marjan Nijenbanning-Pot is als practor aangesteld. Zij is hiermee de ‘motor’ van het practoraat ‘Ondernemend Leren met en van de SDG’s’. Marjan is werkzaam binnen de groene onderwijsinstelling Terra en in 2020 werd zij zelfs verkozen tot duurzaamste mbo-docent van Nederland. Daarnaast werkt zij als circulaire expeditieleider voor SPARK the Movement. Haar kennis en ervaring op gebied van duurzaamheid en verbindingen leggen, zijn dan ook van grote waarde binnen dit practoraat.

Marjan werkt als practor nauw samen met Sharon Postma van Noorderpoort. Sharon is programmamanager (i.o.) van het programma ‘Noorderpoort Duurzaam’ en projectleider van SDG House Groningen. Zij fungeert als kwartiermaker binnen het practoraat en vormt een brug tussen het onderzoeken en het doen. Marjan: “Sharon en ik zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, toepassing en het verspreiden van kennis rondom de thema’s van dit practoraat. We doen impactonderzoek en brengen samen met docenten in kaart wat een leertraject rondom de SDG-doelen oplevert, dat is praktijkgericht onderzoek”.

Marjan Nijenbanning Pot Practor Ondernemend Leren Met En Van De SDG’S

Samenwerking Noorderpoort
De samenwerking tussen Terra en Noorderpoort in dit practoraat is tot stand gekomen tijdens een bijeenkomst van de Coöperatie Leren voor Morgen, dit leidde tot een intensieve verkenning tussen de beide instellingen. De onderwijsinstellingen treffen elkaar regelmatig in verschillende samenstellingen en werkgroepen die gaan over de SDG’s, circulariteit en duurzame ontwikkelingen in het onderwijs, maar hadden behoefte aan een ‘ontwikkelgerichte aanpak’ voor duurzame (onderwijs)ontwikkeling.

De beide instellingen werken in deze ontwikkeling ook samen met andere mbo-instellingen in Noord-Nederland. Sharon: “Het ontwikkelen van een lerende aanpak voor duurzame (onderwijs)ontwikkeling kunnen we natuurlijk niet alleen. Het vormen van partnerschappen en daarin samenwerken aan duurzame (onderwijs) ontwikkeling is enorm belangrijk. De samenwerkingen binnen het practoraat hebben het doel om duurzaam en bestendig onderwijs gelinkt aan regionale en (inter-)nationale ontwikkelingen op Noord-Nederlandse schaal te bestendigen en te versnellen’’.

Doel van het practoraat
Het practoraat ‘Ondernemend leren met en van de SDGs’ beoogt de drijvende kracht te worden in de onderwijsinnovatie rondom duurzame (onderwijs)ontwikkeling in Noord-Nederland. Het is de ambitie dat het practoraat gaat helpen om stakeholders meer te betrekken bij het (vormgeven van) onderwijs, kennisdeling en innovaties binnen de SDG’s te bevorderen en de opleidingsrichtingen meer samen te laten werken. Studenten worden hierdoor nog beter voorbereid op de steeds veranderende toekomst en leren hoe zij zichzelf op dit vlak kunnen blijven ontwikkelen. “Zo maken we niet alleen het onderwijs nog beter en relevanter richting de arbeidsmarkt, we zorgen er ook voor dat we bewuste en betrokken wereldburgers opleiden”, aldus de kersverse practor.

Het practoraat
Waar binnen het hbo sprake is van lectoraten, wordt binnen het mbo gewerkt met practoraten. Een practoraat is een expertiseplatform waar praktijk(gericht) onderzoek wordt uitgevoerd. Een practoraat bestaat uit een ‘kenniskring’ met een practor en docent-onderzoekers. Ook docenten, studenten en partners vanuit het (regionale) bedrijfsleven zijn actief betrokken. Het practoraat slaat de brug tussen onderwijs, onderzoek en (regionale) bedrijfsleven. De laatste jaren zien we dat er steeds meer practoraten binnen het mbo worden gestart. Dit is belangrijk omdat juist in het mbo kennisontwikkeling voor een groot deel plaatsvindt binnen de context van de praktijk.

Credits headerfoto: Ronnie Zeemering voor SDG House Groningen.