Dirk Jan Hummel

Artikel Jurylid Leerbedrijven
Dirk Jan Hummel - Noorderpoort Jaarprijs 2023

Dirk Jan Hummel werkt als projectdirecteur bij TCNN en OWIC (Offshore Wind Innovation Centre). Het OWIC is een informatie-, trainings- en innovatiecentrum dat zich richt op bedrijven en kennisinstellingen die zich bezighouden met de opwekking van windenergie op zee (offshore wind).

‘Een doel van OWIC is de ontwikkeling van bedrijvigheid en innovaties door talent in start-up bedrijven te faciliteren. In de afgelopen 15 jaar, dat TCNN innovaties begeleidt bij het MKB, hebben we veel briljante jonge talenten ontmoet. Bedrijven hebben dankzij de input van jong talent nieuwe innovaties gelanceerd. Innovaties stoppen nooit en de aanwas van nieuw talent met goede ideeën is en blijft nodig. Tijdens de jurering word ik graag verrast door leerbedrijven die het lef hebben om van de gebaande wegen af te wijken.’