Skip to ContentSkip to Navigation
Home Mbo opleidingen Zorg en welzijn Sociaal maatschappelijk dienstverlener 25489
NP-GZHZenWelzijn-SMD-0010.jpg
NP-GZHZenWelzijn-SMD-0007.jpg
NP-GZHZenWelzijn-SMD-0002.jpg (1)

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Niveau 4

Als sociaal-maatschappelijk dienstverlener heb je een veelzijdig en sociaal beroep. Je begeleidt jongeren, volwassenen en ouderen bij persoonlijke vragen en problemen. Je kunt met allerlei kwesties te maken krijgen; van het aanvragen van een uitkering tot hulp bij gezinsproblematiek.

 • Je behartigt de belangen van de cliënt
 • Je ondersteunt de cliënt bij praktische zaken
 • Je geeft informatie en advies aan cliënten

Let op: Vanwege het huidige aantal aanmeldingen voor de BOL-leerweg, werkt deze opleiding vanaf 1 april met een wachtlijst. Wil je meer informatie of een persoonlijk gesprek om tot een andere studiekeuze te komen? Noorderpoort Hotspot helpt je graag.

Meld je aan voor deze BOL voltijd opleiding

Bekijk BBL werken en leren opleiding

 • 16 Lesuren per week
  Indicatie van aantal lesuren per week in het eerste studiejaar
 • 50% Praktijk
  Indicatie van percentage praktijkgerichte lessen in het eerste studiejaar
Duur
3-jarige opleiding
Niveau
Niveau 4
Leerweg
BOL
Locatie(s)
Groningen
Startdata
Start schooljaar en 1 Februari
Crebo nr.
25489

Open dagen

 • 24 januari 2020
 • 16:00 - 20:30
 • 25 januari 2020
 • 10:00 - 14:00

Stel een vraag over de opleiding

Voor al je vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met:

avatar

Groningen
Krista Driesten
k.driesten@noorderpoort.nl
088 - 230 78 37

Kunnen we je helpen?

Wil je meer informatie of een persoonlijk gesprek om tot je keuze te komen? We helpen je graag.

We zijn bereikbaar van ma t/m vr tussen 09.00 - 17.00 uur.

Over deze opleiding:

Past deze opleiding bij jou?

Om dit werk goed te kunnen doen heb je inlevingsvermogen, geduld en respect voor anderen nodig. Jij gaat uit van een positief mensbeeld en wilt iedereen tot zijn recht laten komen, ongeacht leeftijd of achtergrond. Verder is het belangrijk dat je stevig in je schoenen staat, feedback durft te geven en te ontvangen. Samenwerking met collega’s en instanties vormt een belangrijk onderdeel van je werk. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat je objectief naar jezelf kunt kijken en hiervan wilt leren.

Wat doet een Sociaal-maatschappelijk dienstverlener?

Als sociaal-maatschappelijk dienstverlener begeleid je mensen die met vragen zitten of te maken hebben met problemen. Jij bent erop gericht de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van jouw cliënten te vergroten. Dit doe je door ondersteuning te bieden en informatie en advies te geven over regelingen/procedures of voorzieningen.

Sociaal-maatschappelijk dienstverleners kunnen werkzaam zijn bij heel verschillende organisaties. Denk bijvoorbeeld aan gemeenten, centra voor werk en inkomen, vluchtelingenwerk, justitiële inrichtingen, slachtofferhulp, verslaafdenzorg, woonorganisaties, verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg of ziekenhuizen.

Als sociaal dienstverlener weet je alles over de wet- en regelgeving binnen jouw vakgebied. Je geeft advies en informatie aan je cliënten. Daarnaast kun je bemiddelen in geval van onenigheid tussen jouw cliënt en een ander persoon of een instantie.

Welke banen kun je krijgen?

Met deze opleiding kun je terecht komen in de volgende beroepen:

 • Sociaal-maatschappelijk dienstverlener
 • Maatschappelijk werker

Doorleren na je studie

HBO

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je doorstromen naar een hbo-opleiding of een Associate Degree.

Hoe ziet mijn opleiding eruit?

In de opleiding sociaal maatschappelijk dienstverlener leer je onder meer hoe je kunt werken aan de aanpak van sociale problematiek. Je leert onder meer:

 • de vraag naar sociaal werk te inventariseren
 • een plan van aanpak te maken, methodisch te handelen
 • belangen te behartigen
 • de eigen kracht van het individu / de groep te versterken
 • samenwerking te bevorderen en netwerken te versterken
 • beleidsondersteunende taken uitvoeren en administratieve werkzaamheden verrichten
 • dienstverlening te evalueren
 • aan eigen deskundigheid te werken
 • kwaliteitszorg te bewaken en te bevorderen
 • cliënten te ondersteunen bij praktische diensten
 • cliënten te ondersteunen bij juridische en financiële vragen
 • informatie- advies- en voorlichtingswerkzaamheden te verrichten

 Ook wordt aandacht besteed aan persoonlijke vorming. Je ontwikkelt hierbij je zelfbewustzijn, verantwoordelijkheid en je wordt voorbereid op het omgaan met veranderingen binnen jouw beroep.

Soms ga je op excursie naar evenementen die passen binnen het thema waar op dat moment aan wordt gewerkt. Je kunt dan denken aan een theatervoorstelling of beurs. In de tweede helft van het jaar ga je op stage om kennis te maken met de beroepspraktijk, dat noemen we Beroepspraktijkvorming

Beroepsgerichte vakken

 • Ontwikkelingspsychologie
 • Werkveldoriëntatie
 • Communicatie/gespreksvaardigheden
 • Methodisch begeleiden
 • Verzorging ADL (algemene dagelijkse levensbehoeften)
 • Expressie
 • Sociale kaart
 • Projecten (in thema)
 • Anatomie
 • Fysiologie
 • Pathologie
 • Observeren/rapporteren
 • Groepsdynamica
 • Sociologie

Algemene vakken

* Heb je moeite met taal of rekenen? Dan helpen we je met extra lessen in aanloop naar de examens.

Over de stage

Een deel van je opleiding bestaat uit stage. Theorie die je op school hebt geleerd, pas je toe in de praktijk. We noemen dat beroepspraktijkvorming (BPV). 

Tijdens je stage word je begeleid door iemand binnen het leerbedrijf en je stagebegeleider vanuit de opleiding. Je kunt bij hen terecht wanneer je vragen hebt. Ook bespreken jullie regelmatig de voortgang van je stage.

Keuzedelen

Keuzedelen zijn vakken die je zelf kiest om je kennis te verbreden of te verdiepen. Het kunnen vakken zijn die lijken op vakken in je eigen opleiding, of juist helemaal niet. Keuzedelen zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld sneller werk kunt vinden of makkelijker kunt doorstromen naar een vervolgopleiding. Vijftien procent van je studietijd is gereserveerd voor keuzedelen.

We passen het aanbod aan keuzedelen regelmatig aan, zodat je tijdens je opleiding altijd een actuele en uitgebreide keuze hebt. Als de keuzedelen voor het eerste jaar van deze opleiding al bekend zijn, zie je hieronder een selectie.

Welke begeleiding krijg je?

Bij Noorderpoort vinden we het belangrijk dat je goed wordt begeleid tijdens je studie. Daarom krijg je een eigen studieloopbaanbegeleider (SLBer). Hij of zij volgt hoe het met jou en je studieresultaten gaat en helpt je waar nodig. Ook kun je met vragen en problemen bij je SLBer terecht.

Lees meer over begeleiding

Leslocatie(s)

01_Gezondheidszorg___Welzijn__2015-3DTPVormgevingverkleind.jpg

Gezondheidszorg & Welzijn

Verlengde Visserstraat 20
9718 JB Groningen

Wat kost deze opleiding?

De kosten van deze opleiding bestaan uit verschillende onderdelen: lesgeld, schoolkosten, de vrijwillige bijdrage en laptopkosten.

Lesgeld

Het lesgeld betaal je om lessen te mogen volgen en examens te doen. Dit bedrag staat vast en wordt door de overheid bepaald.

Leerweg en niveau:  Lesgeld 2019-2020:
BOL, alle niveaus € 1.168,- *

* Het lesgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de overheid

Laptopkosten

Voor alle opleidingen bij Noorderpoort heb je een laptop nodig. Aan het begin van het schooljaar krijg je van je opleiding meer informatie over de precieze eisen waaraan deze moet voldoen. De meeste opleidingen vragen om een Windows-laptop vanwege bepaalde applicaties waarmee je gaat werken. 

Schoolkosten

Naast het lesgeld krijg je ook te maken met schoolkosten en vrijwillige bijdrage. Onder de vrijwillige bijdrage vallen onder andere deelname aan excursies (€50 - €500) en praktische zaken als het huren van een kluisje (€10 - €25). Jij bepaalt zelf of je wil deelnemen aan excursies en/of gebruik wil maken van de voorzieningen. 

Tijdens je studie volg je ook keuzedelen, hier kunnen aanvullende kosten voor in rekening gebracht worden.

De schoolkosten zijn bedoeld voor boeken, readers, software en werkkleding. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 is er een nieuwe regeling voor de schoolkosten. Deze houdt in dat vakspecifieke gereedschappen (zoals gereedschapskist, koksmessen en kappersscharen) door je school beschikbaar worden gesteld. Deze materialen blijven ook eigendom van de school. 

Voor deze opleiding moet je rekening houden met onderstaande schoolkosten voor het studiejaar 2019-2020. Als de opleiding op meerdere locaties wordt aangeboden, kunnen de kosten per locatie verschillen. Vraag de contactpersoon van de school van jouw keuze als je de precieze schoolkosten per schooljaar wil weten.

 • 1e jaar € 300,-
 • 2e jaar € 270,-
 • 3e jaar € 120,-

* De bedragen zijn een benadering van de kosten. De uiteindelijke kosten kunnen licht afwijken.

Wat zijn de toelatingseisen?

Toelatingseisen

Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:
 • vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg
 • vmbo-gemengde leerweg
 • vmbo-theoretische leerweg of mavo
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4
 • mbo-basisberoepsopleiding (niveau 2)
 • mbo-vakopleiding (niveau 3)
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

Aanvullende eisen voor deze opleiding

Voor deze opleiding zijn geen aanvullende eisen.

VOG

Om tijdens deze opleiding stage te kunnen lopen, heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Een VOG geeft aan dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor je stage of je baan.  

Wil je meer weten? Kijk dan bij de Veelgestelde vragen.

Hoe werkt de toelatingsprocedure?

1. Aanmelden voor 1 april

Wil je je aanmelden voor deze opleiding? Doe dat dan voor 1 april. Vijf werkdagen na je aanmelding ontvang je van ons een uitnodiging voor een welkomstactiviteit. 

2. Kennismaken

Tijdens de welkomstactiviteit maken we kennis: jij met de opleiding en wij met jou. Met een activiteit of opdracht ga je ervaren of de opleiding die je gekozen hebt echt bij je past.

3. Kiezen

Na de welkomstactiviteit hebben we een kort persoonlijk gesprek met je. Heb je het idee dat deze opleiding bij je past, dan schrijven we je in voor de opleiding. Je bent dan zeker van een plek in de opleiding. Ben je niet zeker? Dan bieden we je een studiekeuzegesprek aan.

4. Ondertekenen onderwijsovereenkomst

Als je definitief voor de opleiding hebt gekozen, ontvang je van ons een onderwijsovereenkomst. Stuur die ondertekend aan ons terug en je bent officieel ingeschreven als student van Noorderpoort.  

5. Starten met de opleiding

Om goed van start te kunnen gaan heb je informatie nodig over boeken, gereedschap, werkkleding en de eerste dag van de opleiding. Die informatie krijg je zes weken voor het begin van je opleiding.

Meld je aan voor deze BOL voltijd opleiding

Bekijk BBL werken en leren opleiding

Studie in Cijfers
Sociaal-maatschappelijk dienstverlener
Niveau 4
Noorderpoort
landelijk
gemiddelde
deze
opleiding

Studenttevredenheid

rapportcijfer
-
6,7

Percentage geslaagde studenten

in afgelopen schooljaar
79%
70%

Doorstroom naar HBO

na afgelopen schooljaar
18%
44%
landelijk
gemiddelde
deze
regio

Kans op werk in jouw vakgebied

na je opleiding

Kans op stage


Startsalaris

gemiddeld bruto uurloon
-
€ 10,19
Studie in Cijfers
Sociaal-maatschappelijk dienstverlener
Niveau 4 Noorderpoort
Studenttevredenheid rapportcijfer
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde 6,7
Percentage geslaagde studenten in afgelopen schooljaar
Deze opleiding 79%
Landelijk gemiddelde 70%
Doorstroom naar HBO na afgelopen schooljaar
Deze opleiding 18%
Landelijk gemiddelde 44%
Kans op werk in jouw vakgebied na je opleiding
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Kans op stage
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Startsalaris gemiddeld bruo loon
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde € 10,19

Meer informatie: http://studieincijfers.s-bb.nl

Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze opleidingen zijn mogelijk ook interessant

sociaalcultureelwerker_niv4_1_zorgwelzijn.jpg

Sociaal-cultureel werker Niveau 4

Groningen
BOL, BBL
Terug naar boven