Skip to ContentSkip to Navigation
Home Mbo opleidingen Zorg en welzijn Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 25484
gesppedagogischmedw_niv4_1_zorgenwelzijn.jpg
onderwijsassistent_niv4_2_zorgenwelzijn.jpg
onderwijsassistent_niv4_3_zorgenwelzijn.jpg

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Niveau 4

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker bied je opvang, zorg en begeleiding aan kinderen en jongeren, ook wanneer zij extra ondersteuning nodig hebben. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag bij een kindercentrum met kinderopvang, voor- en naschoolse opvang of een medisch kleuterdagverblijf.

 • Je begeleidt baby’s, peuters, kleuters, schoolgaande kinderen en jongeren
 • Je bedenkt en organiseert (specifieke) activiteiten die de ontwikkeling van kinderen stimuleren
 • Je werkt samen met ouders en collega’s

Studenten met een afgeronde niveau 3-opleiding pedagogisch werk bieden wij de mogelijkheid om deze opleiding versneld te doorlopen.

Meld je aan voor deze BOL voltijd opleiding

Bekijk BBL werken en leren opleiding

 • 28 Lesuren per week
  Indicatie van aantal lesuren per week in het eerste studiejaar
 • 35% Praktijk
  Indicatie van percentage praktijkgerichte lessen in het eerste studiejaar
 • 6,5 Waardering studenten
  JOB-monitor
Duur
3-jarige opleiding
Niveau
Niveau 4
Leerweg
BOL
Locatie(s)
Appingedam, Groningen, Stadskanaal, Winschoten
Startdata
Start schooljaar en 1 Februari
Crebo nr.
25484

Open dagen

 • 24 januari 2020
 • 16:00 - 20:30
 • 25 januari 2020
 • 10:00 - 14:00

Stel een vraag over de opleiding

Voor al je vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met:

Appingedam

avatar

Appingedam
Jos Slagter
jc.slagter@noorderpoort.nl
088 - 230 77 37

avatar

Appingedam
Sandra Bakker
s.bakker@noorderpoort.nl
088 - 230 82 25

Groningen

avatar

Groningen
Nynke Hoekstra
na.hoekstra@noorderpoort.nl
088 - 230 80 74

avatar

Groningen
Elsa van den Ouweland
e.vandenouweland@noorderpoort.nl
088 - 230 73 05

Stadskanaal

avatar

Stadskanaal
Linda van der Zeeuw
l.vanderzeeuw@noorderpoort.nl
088 - 230 78 84

avatar

Stadskanaal
Petra de Jong - Walraven
pm.walraven@noorderpoort.nl
088 - 230 81 34

Winschoten

avatar

Winschoten
Francis Stortelder
fam.stortelder@noorderpoort.nl
088 - 230 73 65

Kunnen we je helpen?

Wil je meer informatie of een persoonlijk gesprek om tot je keuze te komen? We helpen je graag.

We zijn bereikbaar van ma t/m vr tussen 09.00 - 17.00 uur.

Over deze opleiding:

Past deze opleiding bij jou?

Betrokkenheid, inlevingsvermogen, geduld en respect; dat is wat een pedagogisch medewerker kenmerkt. Ook ben je sociaal vaardig en kun je goed met kinderen en ouders omgaan. Je communiceert op duidelijke wijze en straalt rust uit. Verder toon je initiatief en sta je stevig in je schoenen. Je kunt goed samenwerken en inspelen op veranderende situaties. Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker ben jij het voorbeeld voor de kinderen en jongeren.

Wat doet een Gespecialiseerd pedagogisch medewerker?

Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker bied je opvang, zorg en begeleiding aan kinderen en jongeren van 0 tot 16 jaar.

Jij begrijpt waarom kinderen en jongeren op een bepaalde manier reageren en kunt daar goed op inspelen. Doordat je beschikt over een goede dosis zelfbeheersing en flexibiliteit, heb jij in no-time de situatie weer onder controle. Je bedenkt en organiseert zelf activiteiten die de ontwikkeling van kinderen stimuleren. Daarbij maak je voortdurend gebruik van taal om de taal- en denkontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Dat betekent dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst. Uiteraard stimuleer je ook de andere ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld de motoriek. 

Je hebt te maken met kinderen vanuit verschillende culturen en met diverse geloofsovertuigingen. Soms werk je met kinderen die speciale ondersteuning nodig hebben. Je kunt dan denken aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, autisme of door de situatie waarin ze opgroeien.

In jouw beroep kan het voorkomen dat je soms op een avond of in het weekend aan het werk bent. Je kunt een coördinerende, aansturende en begeleidende rol vervullen binnen jouw team. Ook kun je het management ondersteunen of adviseren. Voor ouders, opvoeders, collega’s en externen ben jij het eerste aanspreekpunt.

Welke banen kun je krijgen?

Met deze opleiding kun je terecht komen in de volgende beroepen:

 • Coördinerend pedagogisch medewerker bij een kinderopvang, peuterspeelzaal of BSO
 • Gespecialiseerd pedagogisch medewerker in een organisatie die opvoedingsondersteuning en/of ondersteuning aanbieden aan kinderen of jongeren met specifieke ondersteuningsvragen

Doorleren na je studie

HBO

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je doorstromen naar een hbo-opleiding of een Associate Degree.

Hoe ziet mijn opleiding eruit?

Tijdens de opleiding leer je het vak van gespecialiseerd pedagogisch medewerker met behulp van verschillende leervormen. Je leert bijvoorbeeld hoe kinderen zich ontwikkelen, welke stoornissen zich tijdens de ontwikkeling kunnen manifesteren en welke activiteiten je kunt aanbieden om kinderen en jongeren te begeleiden en te stimuleren. Verder leer je hoe je structuur kunt bieden aan kinderen en hoe je kunt communiceren en samenwerken met collega's, ouders en externen.

De lessen richten wij in vanuit de beroepspraktijk. Dat doen we met behulp van kenmerkende praktijksituaties. Zo ontwikkel je de kennis, houding en vaardigheden die je nodig hebt om je toekomstige beroep goed te kunnen uitoefenen. Daarnaast volg je natuurlijk ook algemene vakken, zoals Nederlands, rekenen en Engels.

Een belangrijk onderdeel van de opleiding vormt het methodisch werken; je leert niet alleen een begeleidingsplan te schrijven, maar ook doelgericht volgens dat plan te werken. We besteden daarnaast veel aandacht aan persoonlijke vorming. Je ontwikkelt hierbij je zelfbewustzijn, verantwoordelijkheidsgevoel en je wordt voorbereid op veranderingen binnen jouw beroep.

Een professionele houding is tijdens deze opleiding van belang. Je bent namelijk zelf verantwoordelijk voor je ontwikkeling en dat wat je tijdens de verschillende lessen en stages leert.

Tijdens de opleiding volg je een module VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) waarvoor je een erkend certificaat ontvangt.

Beroepsgerichte vakken

 • Ontwikkelingspsychologie
 • Zorg en gezondheid
 • Begeleiding
 • Communicatie
 • Expressie en activiteiten

Algemene vakken

* Heb je moeite met taal of rekenen? Dan helpen we je met extra lessen in aanloop naar de examens.

Over de stage

Een deel van je opleiding bestaat uit stage. Theorie die je op school hebt geleerd, pas je toe in de praktijk. We noemen dat beroepspraktijkvorming (BPV). 

Tijdens je stage word je begeleid door iemand binnen het leerbedrijf en je stagebegeleider vanuit de opleiding. Je kunt bij hen terecht wanneer je vragen hebt. Ook bespreken jullie regelmatig de voortgang van je stage.

De stageperiodes en het aantal weken dat je op stage gaat kunnen per locatie verschillen. Je wordt bij het zoeken naar een geschikte stageplek begeleid door school.

Keuzedelen

Keuzedelen zijn vakken die je zelf kiest om je kennis te verbreden of te verdiepen. Het kunnen vakken zijn die lijken op vakken in je eigen opleiding, of juist helemaal niet. Keuzedelen zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld sneller werk kunt vinden of makkelijker kunt doorstromen naar een vervolgopleiding. Vijftien procent van je studietijd is gereserveerd voor keuzedelen.

We passen het aanbod aan keuzedelen regelmatig aan, zodat je tijdens je opleiding altijd een actuele en uitgebreide keuze hebt. Als de keuzedelen voor het eerste jaar van deze opleiding al bekend zijn, zie je hieronder een selectie.

Keuzedelen voor deze opleiding:

Appingedam

 • Buiten Schoolse Opvang 8 tot 12 jaar

Groningen

 • Buiten Schoolse Opvang 8 tot 12 jaar

Winschoten

 • Buiten Schoolse Opvang 8 tot 12 jaar

Welke begeleiding krijg je?

Bij Noorderpoort vinden we het belangrijk dat je goed wordt begeleid tijdens je studie. Daarom krijg je een eigen studieloopbaanbegeleider (SLBer). Hij of zij volgt hoe het met jou en je studieresultaten gaat en helpt je waar nodig. Ook kun je met vragen en problemen bij je SLBer terecht.

Lees meer over begeleiding

Naast studieloopbaanbegeleiding krijg je ook intensieve BPV-begeleiding. We komen dan langs bij het bedrijf waar je stage loopt en bespreken jouw voortgang.

Leslocatie(s)

02_Eemsdollard_Beroepsonderwijs_Appingedam__2015-2Worddocument.JPG

Beroepsonderwijs Appingedam

Opwierderweg 2
9902 RC Appingedam

01_Gezondheidszorg___Welzijn__2015-3DTPVormgevingverkleind.jpg

Gezondheidszorg & Welzijn

Verlengde Visserstraat 20
9718 JB Groningen

Stadskanaal nieuwe locatie 2.jpg

Beroepsonderwijs Stadskanaal

Sportparklaan 5
9502 CW Stadskanaal

NP_WinschotenCampus_7310_verkleind.jpg

Campus Winschoten

P.C. Hooftlaan 1
9673 GS Winschoten

Wat kost deze opleiding?

De kosten van deze opleiding bestaan uit verschillende onderdelen: lesgeld, schoolkosten, de vrijwillige bijdrage en laptopkosten.

Lesgeld

Het lesgeld betaal je om lessen te mogen volgen en examens te doen. Dit bedrag staat vast en wordt door de overheid bepaald.

Leerweg en niveau:  Lesgeld 2019-2020:
BOL, alle niveaus € 1.168,- *

* Het lesgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de overheid

Laptopkosten

Voor alle opleidingen bij Noorderpoort heb je een laptop nodig. Aan het begin van het schooljaar krijg je van je opleiding meer informatie over de precieze eisen waaraan deze moet voldoen. De meeste opleidingen vragen om een Windows-laptop vanwege bepaalde applicaties waarmee je gaat werken. 

Schoolkosten

Naast het lesgeld krijg je ook te maken met schoolkosten en vrijwillige bijdrage. Onder de vrijwillige bijdrage vallen onder andere deelname aan excursies (€50 - €500) en praktische zaken als het huren van een kluisje (€10 - €25). Jij bepaalt zelf of je wil deelnemen aan excursies en/of gebruik wil maken van de voorzieningen. 

Tijdens je studie volg je ook keuzedelen, hier kunnen aanvullende kosten voor in rekening gebracht worden.

De schoolkosten zijn bedoeld voor boeken, readers, software en werkkleding. Met ingang van het schooljaar 2019-2020 is er een nieuwe regeling voor de schoolkosten. Deze houdt in dat vakspecifieke gereedschappen (zoals gereedschapskist, koksmessen en kappersscharen) door je school beschikbaar worden gesteld. Deze materialen blijven ook eigendom van de school. 

Voor deze opleiding moet je rekening houden met onderstaande schoolkosten voor het studiejaar 2019-2020. Als de opleiding op meerdere locaties wordt aangeboden, kunnen de kosten per locatie verschillen. Vraag de contactpersoon van de school van jouw keuze als je de precieze schoolkosten per schooljaar wil weten.

 • 1e jaar € 450,-
 • 2e jaar € 250,-
 • 3e jaar € 100,-

* De bedragen zijn een benadering van de kosten. De uiteindelijke kosten kunnen licht afwijken.

Wat zijn de toelatingseisen?

Toelatingseisen

Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:
 • vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg
 • vmbo-gemengde leerweg
 • vmbo-theoretische leerweg of mavo
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4
 • mbo-basisberoepsopleiding (niveau 2)
 • mbo-vakopleiding (niveau 3)
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

Aanvullende eisen voor deze opleiding

Voor deze opleiding zijn geen aanvullende eisen.

VOG

Om tijdens deze opleiding stage te kunnen lopen, heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Een VOG geeft aan dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor je stage of je baan.  

Wil je meer weten? Kijk dan bij de Veelgestelde vragen.

Hoe werkt de toelatingsprocedure?

1. Aanmelden voor 1 april

Wil je je aanmelden voor deze opleiding? Doe dat dan voor 1 april. Vijf werkdagen na je aanmelding ontvang je van ons een uitnodiging voor een welkomstactiviteit. 

2. Kennismaken

Tijdens de welkomstactiviteit maken we kennis: jij met de opleiding en wij met jou. Met een activiteit of opdracht ga je ervaren of de opleiding die je gekozen hebt echt bij je past.

3. Kiezen

Na de welkomstactiviteit hebben we een kort persoonlijk gesprek met je. Heb je het idee dat deze opleiding bij je past, dan schrijven we je in voor de opleiding. Je bent dan zeker van een plek in de opleiding. Ben je niet zeker? Dan bieden we je een studiekeuzegesprek aan.

4. Ondertekenen onderwijsovereenkomst

Als je definitief voor de opleiding hebt gekozen, ontvang je van ons een onderwijsovereenkomst. Stuur die ondertekend aan ons terug en je bent officieel ingeschreven als student van Noorderpoort.  

5. Starten met de opleiding

Om goed van start te kunnen gaan heb je informatie nodig over boeken, gereedschap, werkkleding en de eerste dag van de opleiding. Die informatie krijg je zes weken voor het begin van je opleiding.

Meld je aan voor deze BOL voltijd opleiding

Bekijk BBL werken en leren opleiding

Studie in Cijfers
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Niveau 4
Noorderpoort
landelijk
gemiddelde
deze
opleiding

Studenttevredenheid

rapportcijfer
6,5
6,9

Percentage geslaagde studenten

in afgelopen schooljaar
77%
79%

Doorstroom naar HBO

na afgelopen schooljaar
41%
49%
landelijk
gemiddelde
deze
regio

Kans op werk in jouw vakgebied

na je opleiding
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Onderwijsassistent


Kans op stage


Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Onderwijsassistent


Startsalaris

gemiddeld bruto uurloon
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Onderwijsassistent

-
-

€ 9,86
€ 7,86
Studie in Cijfers
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Niveau 4 Noorderpoort
Studenttevredenheid rapportcijfer
Deze opleiding 6,5
Landelijk gemiddelde 6,9
Percentage geslaagde studenten in afgelopen schooljaar
Deze opleiding 77%
Landelijk gemiddelde 79%
Doorstroom naar HBO na afgelopen schooljaar
Deze opleiding 41%
Landelijk gemiddelde 49%
Kans op werk in jouw vakgebied na je opleiding
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Onderwijsassistent
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Kans op stage
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Onderwijsassistent
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Startsalaris gemiddeld bruo loon
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde € 9,86
Onderwijsassistent
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde € 7,86

Meer informatie: http://studieincijfers.s-bb.nl

Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze opleidingen zijn mogelijk ook interessant

onderwijsassistent_niv4_1_zorgenwelzijn.jpg

Onderwijsassistent Niveau 4

Groningen, Stadskanaal, Winschoten
BOL
Terug naar boven