< Skip to ContentSkip to Navigation
Home Mbo opleidingen Zorg en welzijn Begeleider specifieke doelgroepen 25476
NP-GZHZenWelzijn-BegeleiderSpecifiekeDG-0003.jpg
NP-GZHZenWelzijn-BegeleiderSpecifiekeDG-0005.jpg
NP-GZHZenWelzijn-SMD-0002.jpg (1)

Begeleider specifieke doelgroepen Niveau 3

Sommige mensen hebben hulp nodig om zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan mensen met psychische problemen, gedragsproblemen of een chronische ziekte. Als begeleider specifieke doelgroepen begeleid je hen om weer zelf de regie over hun leven te voeren.

 • Je ondersteunt bij lichamelijke zorg
 • Je ondersteunt in huishouden en wonen
 • Je ondersteunt bij activiteiten tijdens dagbesteding

Meld je aan voor deze BOL voltijd opleiding

 • 28 Lesuren per week
  Indicatie van aantal lesuren per week in het eerste studiejaar
 • 35% Praktijk
  Indicatie van percentage praktijkgerichte lessen in het eerste studiejaar
 • 7,0 Waardering studenten
  JOB-monitor
Duur
3-jarige opleiding
Niveau
Niveau 3
Leerweg
BOL
Crebo nr.
25476
Startmoment Locatie
31 aug 2021 Appingedam, Groningen

Stel een vraag over de opleiding

Voor al je vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met:

avatar

Appingedam
Jos Slagter
jc.slagter@noorderpoort.nl

avatar

Appingedam
Sandra Bakker
s.bakker@noorderpoort.nl

avatar

Groningen
Hanny Weewer
h.weewer@noorderpoort.nl

Kunnen we je helpen?

Wil je meer informatie of een persoonlijk gesprek om tot je keuze te komen? We helpen je graag.

We zijn bereikbaar van ma t/m vr tussen 09.00 - 17.00 uur.

Over deze opleiding:

Past deze opleiding bij jou?

Jij bent oprecht geïnteresseerd in mensen en hun problematiek, en wil hen graag helpen om opnieuw hun weg te vinden binnen de maatschappij. Je benadert je cliënten met empathie, geduld en respect. Goed met anderen kunnen communiceren en samenwerken is erg belangrijk in dit werk. Daarnaast moet je voor dit beroep stevig in je schoenen staan en goed voor jezelf kunnen opkomen.

Wat doet een Begeleider specifieke doelgroepen?

Als begeleider specifieke doelgroepen ondersteun je mensen met allerlei verschillende problemen. Denk bijvoorbeeld aan verslaafden, daklozen, chronisch zieken, ouderen, of mensen met gedragsproblemen. Sommigen kunnen niet meer zelfstandig deelnemen aan de samenleving.

Jij begeleidt deze mensen zo goed mogelijk bij hun dagelijkse bezigheden, en helpt hen om weer terug te keren in de maatschappij. Voor sommige cliënten gaat het om tijdelijke ondersteuning, waarbij je ze leert om weer zelf de regie over hun leven te voeren. Andere mensen begeleid je voor langere tijd.

Na de opleiding kun je als begeleider aan de slag in bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg, de ouderenzorg, een asielzoekerscentrum of de maatschappelijke opvang.

Welke banen kun je krijgen?

Met deze opleiding kun je terecht komen in de volgende beroepen:

 • Woonbegeleider
 • Ambulant begeleider

Hoe ziet mijn opleiding eruit?

Voor alle BOL-studenten is het eerste jaar van de opleiding een oriëntatiejaar. Tijdens dit jaar krijg je een goed beeld van de opleiding, het beroep en van jezelf. Wij vinden het belangrijk dat je zowel in de les als tijdens je stage algemene vaardigheden en competenties ontwikkelt voor dit beroep.

Het vormen van je eigen persoonlijkheid speelt ook een belangrijke rol tijdens de opleiding. Dat betekent: aandacht voor je eigen ontwikkeling, voor het ontdekken van jouw mogelijkheden en grenzen en voor het samenwerken met anderen. Je gaat als begeleider namelijk anderen begeleiden en stimuleren. Dat vraagt om inlevingsvermogen in de ander. Daarom is het nodig dat je eerst jezelf goed kent.

Beroepsgerichte vakken

 • Gezondheidskunde (anatomie, fysiologie, pathologie)
 • Begeleidingskunde
 • Zorgkunde
 • Huishoudkunde
 • Activiteitenbegeleiding
 • Verzorgende en verpleegtechnische vaardigheden
 • Sociale vaardigheden

Algemene vakken

* Heb je moeite met taal of rekenen? Dan helpen we je met extra lessen in aanloop naar de examens.

Over de stage

Een deel van je opleiding bestaat uit stage. De kennis en vaardigheden die je op school hebt opgedaan, pas je toe in de praktijk. We noemen dat beroepspraktijkvorming (BPV). 

Tijdens je stage word je begeleid door iemand binnen het leerbedrijf en je stagebegeleider vanuit de opleiding. Je kunt bij hen terecht wanneer je vragen hebt. Ook bespreken jullie regelmatig de voortgang van je stage.

Een deel van je opleiding bestaat uit stage. Theorie die je op school hebt geleerd, pas je toe in de praktijk. We noemen dat beroepspraktijkvorming (BPV).

Tijdens je stage word je begeleid door iemand binnen het leerbedrijf en je stagebegeleider vanuit de opleiding. Je kunt bij hen terecht wanneer je vragen hebt. Ook bespreken jullie regelmatig de voortgang van je stage. Je wordt bij het zoeken naar een geschikte stageplek begeleid door school.

Keuzedelen

Keuzedelen zijn vakken die je zelf kiest om je kennis te verbreden of te verdiepen. Het kunnen vakken zijn die lijken op vakken in je eigen opleiding, of juist helemaal niet. Keuzedelen zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld sneller werk kunt vinden of makkelijker kunt doorstromen naar een vervolgopleiding. Vijftien procent van je studietijd is gereserveerd voor keuzedelen.

We passen het aanbod aan keuzedelen regelmatig aan, zodat je tijdens je opleiding altijd een actuele en uitgebreide keuze hebt. Als de keuzedelen voor het eerste jaar van deze opleiding al bekend zijn, zie je hieronder een selectie.

Keuzedelen voor deze opleiding:

Appingedam

 • Digitale vaardigheden basis
 • Engels A2/B1
 • Expressief talent
 • Mensen met licht verstandelijke beperking me
 • Ondernemend gedrag Consortiumbo(niv 3 en 4)

Groningen

 • Belevingsgericht werken
 • Complementaire zorg
 • Engels A2/B1
 • Engels in de beroepscontext A2
 • Ernstig meervoudige beperkingen
 • Expressief talent
 • Geriatrische revalidatiezorg
 • Gezonde leefstijl
 • Mensen met licht verstandelijke beperking me
 • Mensen met niet-aangeboren hersenletsel
 • Ondernemend gedrag (niv.3&4) Tienpuntsschaal
 • Ouder wordende mensen met een verstandelijke
 • Persoonlijk profileren
 • Verdieping blijvend fit, veilig gezond n 3/4
 • Verdieping palliatieve zorg
 • Wijkgericht werken
 • Zorg en technologie

Welke begeleiding krijg je?

Bij Noorderpoort vinden we het belangrijk dat je goed wordt begeleid tijdens je studie. Daarom krijg je een eigen studieloopbaanbegeleider (SLBer). Hij of zij volgt hoe het met jou en je studieresultaten gaat en helpt je waar nodig. Ook kun je met vragen en problemen bij je SLBer terecht.

Lees meer over begeleiding

Leslocatie(s)

02_Eemsdollard_Beroepsonderwijs_Appingedam__2015-2Worddocument.JPG

Opwierderweg 2
9902 RC Appingedam

01_Gezondheidszorg___Welzijn__2015-3DTPVormgevingverkleind.jpg

Verlengde Visserstraat 20
9718 JB Groningen

Wat kost deze opleiding?

De kosten van deze opleiding bestaan uit verschillende onderdelen: lesgeld, schoolkosten, de vrijwillige bijdrage en laptopkosten.

Lesgeld

Het lesgeld betaal je om lessen te mogen volgen en examens te doen. Dit bedrag staat vast en wordt door de overheid bepaald.

Leerweg en niveau:  Lesgeld 2021-2022*:
BOL, alle niveaus € 1.216,-

* Het lesgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de overheid.

Laptopkosten

Voor alle opleidingen bij Noorderpoort heb je een laptop nodig. Aan het begin van het schooljaar krijg je van je opleiding meer informatie over de precieze eisen waaraan deze moet voldoen. De meeste opleidingen vragen om een Windows-laptop vanwege bepaalde applicaties waarmee je gaat werken. 

Schoolkosten

Naast het lesgeld krijg je ook te maken met schoolkosten en vrijwillige bijdrage. Onder de vrijwillige bijdrage vallen onder andere deelname aan excursies (€50 - €500) en praktische zaken als het huren van een kluisje (€10 - €25). Jij bepaalt zelf of je wil deelnemen aan excursies en/of gebruik wil maken van de voorzieningen. 

Tijdens je studie volg je ook keuzedelen, hier kunnen aanvullende kosten voor in rekening gebracht worden.

De schoolkosten zijn bedoeld voor boeken, readers, software en werkkleding. Met uitzondering van vakspecifieke gereedschappen (zoals gereedschapskist, koksmessen en kappersscharen): deze worden door je school beschikbaar gesteld en blijven ook eigendom van de school. 

Voor deze opleiding moet je rekening houden met onderstaande schoolkosten* voor het studiejaar 2020-2021. Als de opleiding op meerdere locaties wordt aangeboden, kunnen de kosten per locatie verschillen. Vraag de contactpersoon van de school van jouw keuze als je de precieze schoolkosten per schooljaar wil weten.

 • 1e jaar € 450,-
 • 2e jaar € 250,-
 • 3e jaar € 100,-

* De bedragen zijn een benadering van de kosten. De uiteindelijke kosten kunnen licht afwijken.

Wat zijn de toelatingseisen?

Toelatingseisen

Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:

 • vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg
 • vmbo-gemengde leerweg
 • vmbo-theoretische leerweg of mavo
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4
 • mbo-basisberoepsopleiding (niveau 2)
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

Aanvullende eisen voor deze opleiding

Voor deze opleiding zijn geen aanvullende eisen. 

VOG

Om tijdens deze opleiding stage te kunnen lopen, heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Een VOG geeft aan dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor je stage of je baan.  

Wil je meer weten? Kijk dan bij de Veelgestelde vragen.

Hepatitis B-vaccinatie

Op het moment dat je stage gaat lopen, is een Hepatitis B-vaccinatie verplicht. De school regelt deze vaccinatie voor jou. Het vaccinatietraject start aan het begin van het eerste schooljaar.

Hoe werkt de toelatingsprocedure?

Door het coronavirus kan de toelatingsprocedure een andere invulling hebben dan hieronder omschreven. De opleiding van jouw keuze zal je hierover verder informeren.

1. Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze opleiding? Doe dat dan voor 1 april. Uiterlijk vijf werkdagen na je aanmelding ontvang je van ons een uitnodiging voor een welkomstactiviteit. 

2. Kennismaken

Tijdens de welkomstactiviteit maken we kennis: jij met de opleiding en wij met jou. Met een activiteit of opdracht ga je ervaren of de opleiding die je gekozen hebt echt bij je past.

3. Kiezen

Na de welkomstactiviteit hebben we een kort persoonlijk gesprek met je. Heb je het idee dat deze opleiding bij je past, dan schrijven we je in voor de opleiding. Je bent dan zeker van een plek in de opleiding. Ben je niet zeker? Dan bieden we je een studiekeuzegesprek aan.

4. Ondertekenen onderwijsovereenkomst

Als je definitief voor de opleiding hebt gekozen, ontvang je van ons een onderwijsovereenkomst. Stuur die ondertekend aan ons terug en je bent officieel ingeschreven als student van Noorderpoort.  

5. Starten met de opleiding

Om goed van start te kunnen gaan heb je informatie nodig over boeken, gereedschap, werkkleding en de eerste dag van de opleiding. Die informatie krijg je zes weken voor het begin van je opleiding.

Meld je aan voor deze BOL voltijd opleiding
Studie in Cijfers
Begeleider specifieke doelgroepen
Niveau 3
Noorderpoort
landelijk
gemiddelde
deze
opleiding

Studenttevredenheid

rapportcijfer
7,0
7,0

Percentage geslaagde studenten

in afgelopen schooljaar
67%
67%

Doorstroom binnen MBO

na afgelopen schooljaar
45%
49%

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden


Begeleider gehandicaptenzorg
Begeleider specifieke doelgroepen

91%
-

83%
-
landelijk
gemiddelde
deze
regio

Kans op werk in jouw vakgebied

na je opleiding
Begeleider gehandicaptenzorg
Begeleider specifieke doelgroepen


Kans op stage


Begeleider gehandicaptenzorg
Begeleider specifieke doelgroepen


Startsalaris

gemiddeld bruto uurloon
Begeleider gehandicaptenzorg
Begeleider specifieke doelgroepen

-
-

€ 13,02
-
Studie in Cijfers
Begeleider specifieke doelgroepen
Niveau 3 Noorderpoort
Studenttevredenheid rapportcijfer
Deze opleiding 7,0
Landelijk gemiddelde 7,0
Percentage geslaagde studenten in afgelopen schooljaar
Deze opleiding 67%
Landelijk gemiddelde 67%
Doorstroom binnen MBO na afgelopen schooljaar
Deze opleiding 45%
Landelijk gemiddelde 49%
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden
Begeleider gehandicaptenzorg
Deze opleiding 91%
Landelijk gemiddelde 83%
Begeleider specifieke doelgroepen
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde -
Kans op werk in jouw vakgebied na je opleiding
Begeleider gehandicaptenzorg
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Begeleider specifieke doelgroepen
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Kans op stage
Begeleider gehandicaptenzorg
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Begeleider specifieke doelgroepen
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Startsalaris gemiddeld bruo loon
Begeleider gehandicaptenzorg
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde € 13,02
Begeleider specifieke doelgroepen
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde -

Meer informatie: http://studieincijfers.s-bb.nl

Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze opleidingen zijn mogelijk ook interessant

NP-GZHZenWelzijn-BegeleiderGehandicaptenzorg-0001.jpg

Begeleider gehandicaptenzorg Niveau 3

Appingedam, Groningen
BOL
helpendezorgwelzijn_niv2_1_zorgenwelzijn.jpg

Begeleider gehandicaptenzorg – verkort Niveau 3

Groningen, Winschoten
BBL
NP-GZHZenWelzijn-SMD-0007.jpg

Begeleider specifieke doelgroepen – verkort Niveau 3

Groningen, Winschoten
BBL
VerzorgendeIG_niv3_2_Zorgenwelzijn.jpg

Combi Verzorgende-IG / Begeleider maatschappelijke zorg Niveau 3

Assen, Groningen, Stadskanaal, Winschoten
BOL, BBL
iStock-511786392_1.jpg

Leidinggevende team/afdeling/project Niveau 4

Groningen
BBL
helpendezorgwelzijn_niv2_1_zorgenwelzijn.jpg (1)

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Niveau 4

Appingedam, Groningen, Stadskanaal, Winschoten
BOL, BBL
NP-GZHZenWelzijn-BegeleiderSpecifiekeDG-0005.jpg

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Niveau 4

Appingedam, Groningen, Stadskanaal, Winschoten
BOL, BBL
Terug naar boven