< Skip to ContentSkip to Navigation
Home Mbo opleidingen Veiligheid en sport Veva logistiek medewerker 25371
Logistiek-Teamleider_niv3_1_sportveiligheid_autolog.jpg
Logistiek-Teamleider_niv3_2_sportveiligheid_autolog.jpg
medewerker-Grondoptreden_niv2_2_sportveiligheid_autolog.jpg

VeVa logistiek medewerker Niveau 2

Als VeVa logistiek medewerker weet je alles over het reilen en zeilen binnen een magazijn: van ontvangst, opslag en verzendklaar maken van goederen tot de voorraadinventarisatie. Met deze afwisselende baan kun je aan de slag bij de logistieke dienst van Defensie. Natuurlijk kun jij je kennis en kunde ook prima inzetten bij een bedrijf buiten Defensie.

 • Je ontvangt goederen en slaat deze op
 • Je verzamelt goederen en maakt ze verzendklaar
 • Je volgt procedures en veiligheidsvoorschriften op

Meld je aan voor deze BOL voltijd opleiding

 • 30 Lesuren per week
  Indicatie van aantal lesuren per week in het eerste studiejaar
 • 10% Praktijk
  Indicatie van percentage praktijkgerichte lessen in het eerste studiejaar
Duur
2-jarige opleiding
Niveau
Niveau 2
Leerweg
BOL
Crebo nr.
25371
Startmoment Locatie
31 aug 2020 Groningen

Meeloopdagen

Voordat je begint met je nieuwe opleiding, wil je misschien alvast de sfeer proeven. Dat kan tijdens een meeloopdag.
Meld je aan over een meeloopdag

Studiekeuze-event

 • 12 maart 2020
 • 17:00 - 20:00
 • Meerdere locaties

Stel een vraag over de opleiding

Voor al je vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met:

avatar

Groningen
Tijs Medema
t.medema@noorderpoort.nl

Kunnen we je helpen?

Wil je meer informatie of een persoonlijk gesprek om tot je keuze te komen? We helpen je graag.

We zijn bereikbaar van ma t/m vr tussen 09.00 - 17.00 uur.

Over deze opleiding:

Past deze opleiding bij jou?

Een logistiek medewerker voert fysieke werkzaamheden uit, waardoor een goede lichamelijke conditie belangrijk is. Je werkt efficiënt, nauwkeurig en volgens de veiligheidsvoorschriften. Ook gaat werken onder tijdsdruk jou goed af.

Als je ervoor kiest om bij Defensie te gaan werken worden er hoge eisen gesteld. Kernwaarden als kameraadschap, trots, ethisch bewustzijn, discipline, incasserings- en doorzettingsvermogen zijn hierbij belangrijk. Ontdek of je fit genoeg bent voor de VeVa-opleiding met de VeVaFit-app.

Wat doet een VeVa logistiek medewerker?

Als logistiek medewerker heb je vaak te maken met (internationale) logistieke processen. Goederen overal vandaan komen naar het magazijn van jouw Defensieonderdeel toe. Jij bent degene die de producten ontvangt, controleert en opslaat in het magazijn. Ook het verplaatsen van goederen met een heftruck hoort bij je dagelijkse werkzaamheden.

Soms moet je de goederen in het magazijn omverpakken, dat wil zeggen dat je ze in kleinere of juist grotere hoeveelheden verpakt. Of je mag goederen samenvoegen tot een eindproduct. Ook maak je producten verzendklaar om te versturen naar een ander Defensieonderdeel.

Een logistiek medewerker verzorgt ook de personeelsadministratie of hij beheert het magazijn.

Logistiek medewerkers gaan vaak als ondersteuning mee op uitzendingen van de Landmacht of de Luchtmacht.

Op VeVa.nl lees je meer over dit beroep.

Welke banen kun je krijgen?

Met deze opleiding kun je terecht komen in de volgende beroepen:

 • Logistiek medewerker bij een bevoorradingseenheid
 • Logistiek medewerker bij een transporteenheid
 • Medewerker personeelsadministratie

Doorleren na je studie

 

Na deze opleiding is het gebruikelijk dat je bij Defensie verder gaat studeren.

Hoe ziet mijn opleiding eruit?

Een schooljaar bestaat uit 40 weken, waarbij je in totaal 10 weken stage loopt en 30 weken op school zit. Tijdens deze opleiding bereiden we je voor op een uitdagende en veelzijdige logistieke functie. Je maakt kennis met alle ins & outs van het logistieke proces en gaat dit tijdens je stages binnen Defensie in de praktijk brengen.

Tijdens deze opleiding wordt ook veel aandacht besteed aan militaire vorming en sport.

Op VeVa.nl lees je meer over deze opleiding.

VeVa staat voor Veiligheid & Vakmanschap. Met een VeVa-opleiding word je voorbereid voor een baan bij Defensie. Een VeVa-opleiding is een zogenoemde uniformopleiding: je wordt opgeleid als beginnend beroepsbeoefenaar (militair). Maar natuurlijk kan je met een VeVa-diploma ook buiten Defensie aan de slag. Voor sommige VeVa-opleidingen heeft Noorderpoort ook een reguliere variant onder dezelfde beroepsnaam.

Beroepsgerichte vakken

 • Vakleer logistiek
 • Ammunition awareness
 • Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair
 • Exercitie
 • Militaire EHBO (ZHKH)

Algemene vakken

* Heb je moeite met taal of rekenen? Dan helpen we je met extra lessen in aanloop naar de examens.

Over de stage

Een deel van je opleiding bestaat uit stage. De kennis en vaardigheden die je op school hebt opgedaan, pas je toe in de praktijk. We noemen dat beroepspraktijkvorming (BPV). 

Tijdens je stage word je begeleid door iemand binnen het leerbedrijf en je stagebegeleider vanuit de opleiding. Je kunt bij hen terecht wanneer je vragen hebt. Ook bespreken jullie regelmatig de voortgang van je stage.

Per schooljaar loop je 10 weken stage bij de Landmacht of Luchtmacht. De stage is verdeeld over het schooljaar waarbij je telkens drie weken naar school gaat en daarna één week stage loopt.

Keuzedelen

Keuzedelen zijn vakken die je zelf kiest om je kennis te verbreden of te verdiepen. Het kunnen vakken zijn die lijken op vakken in je eigen opleiding, of juist helemaal niet. Keuzedelen zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld sneller werk kunt vinden of makkelijker kunt doorstromen naar een vervolgopleiding. Vijftien procent van je studietijd is gereserveerd voor keuzedelen.

We passen het aanbod aan keuzedelen regelmatig aan, zodat je tijdens je opleiding altijd een actuele en uitgebreide keuze hebt. Als de keuzedelen voor het eerste jaar van deze opleiding al bekend zijn, zie je hieronder een selectie.

Welke begeleiding krijg je?

Bij Noorderpoort vinden we het belangrijk dat je goed wordt begeleid tijdens je studie. Daarom krijg je een eigen studieloopbaanbegeleider (SLBer). Hij of zij volgt hoe het met jou en je studieresultaten gaat en helpt je waar nodig. Ook kun je met vragen en problemen bij je SLBer terecht.

Lees meer over begeleiding

Leslocatie(s)

NP_Entree_exterieur_16_9_3588-klein.jpg

Uniformberoepen

Winschoterdiep 50
9723 AB Groningen

Wat kost deze opleiding?

De kosten van deze opleiding bestaan uit verschillende onderdelen: lesgeld, schoolkosten, de vrijwillige bijdrage en laptopkosten.

Lesgeld

Het lesgeld betaal je om lessen te mogen volgen en examens te doen. Dit bedrag staat vast en wordt door de overheid bepaald.

Leerweg en niveau:  Lesgeld 2020-2021*:
BOL, alle niveaus € 1.202,-

* Het lesgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de overheid.

Laptopkosten

Voor alle opleidingen bij Noorderpoort heb je een laptop nodig. Aan het begin van het schooljaar krijg je van je opleiding meer informatie over de precieze eisen waaraan deze moet voldoen. De meeste opleidingen vragen om een Windows-laptop vanwege bepaalde applicaties waarmee je gaat werken. 

Schoolkosten

Naast het lesgeld krijg je ook te maken met schoolkosten en vrijwillige bijdrage. Onder de vrijwillige bijdrage vallen onder andere deelname aan excursies (€50 - €500) en praktische zaken als het huren van een kluisje (€10 - €25). Jij bepaalt zelf of je wil deelnemen aan excursies en/of gebruik wil maken van de voorzieningen. 

Tijdens je studie volg je ook keuzedelen, hier kunnen aanvullende kosten voor in rekening gebracht worden.

De schoolkosten zijn bedoeld voor boeken, readers, software en werkkleding. Met uitzondering van vakspecifieke gereedschappen (zoals gereedschapskist, koksmessen en kappersscharen): deze worden door je school beschikbaar gesteld en blijven ook eigendom van de school. 

Voor deze opleiding moet je rekening houden met onderstaande schoolkosten* voor het studiejaar 2020-2021. Als de opleiding op meerdere locaties wordt aangeboden, kunnen de kosten per locatie verschillen. Vraag de contactpersoon van de school van jouw keuze als je de precieze schoolkosten per schooljaar wil weten.

 • 1e jaar € 485,-
 • 2e jaar € 15,-

* De bedragen zijn een benadering van de kosten. De uiteindelijke kosten kunnen licht afwijken.

Wat zijn de toelatingseisen?

Toelatingseisen

Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:

 • vmbo-basisberoepsgerichte leerweg
 • vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg
 • vmbo-gemengde leerweg
 • vmbo-theoretische leerweg of mavo
 • mbo-entreeopleiding (niveau 1)
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

Aanvullende eisen voor deze opleiding

Je hebt een aantoonbaar goede lichamelijke conditie (sporttest en positief Sport Medisch Advies).

Aan deze opleiding worden aanvullende eisen gesteld omdat het een VeVa-opleiding betreft. Je fysieke en mentale gesteldheid spelen een belangrijke rol bij het behalen van je diploma. Mocht je tot de conclusie komen dat je aan deze eisen niet kunt voldoen, dan kun je deze opleiding volgen in de gewone variant: Logistiek medewerker. Daarvoor gelden deze aanvullende eisen niet.

VOG

Om tijdens deze opleiding stage te kunnen lopen, heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Een VOG geeft aan dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor je stage of je baan.  

Wil je meer weten? Kijk dan bij de Veelgestelde vragen.

Nederlandse nationaliteit

Om bij Defensie te kunnen werken, moet je de Nederlandse nationaliteit hebben.

Beperkt aantal opleidingsplaatsen

Deze opleiding heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen. Voor het studiejaar 2020-2021 kunnen we 6 studenten toelaten.

Hoe werkt de toelatingsprocedure?

1. Aanmelden voor opleiding

Wil je je aanmelden voor deze opleiding? Doe dat dan voor 1 april. Deze opleiding heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen. Wanneer er te veel kandidaten zijn voor de opleiding wordt er geloot. Je doet aan de loting mee als je je voor 1 april hebt aangemeld. Meld je je later aan, dan heb je alleen nog kans mee te loten als er zich minder kandidaten hebben gemeld dan het maximum aantal opleidingsplaatsen dat we hebben voor deze opleiding.

Na je aanmelding ontvang je van ons een uitnodiging voor een voorlichtingsavond. Je kunt pas de voorlichtingsavond bezoeken als je je hebt aangemeld.

2. Voorlichtingsavond

Tijdens de voorlichtingsavond vertellen docenten van Noorderpoort en voorlichters van Defensie over de mogelijkheden bij Defensie en de verschillende beroepsopleidingen van Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) binnen Noorderpoort. Pas nadat je deze voorlichtingsavond hebt bezocht, kun je deelnemen aan de welkomstbijeenkomst.

3. Kennismaken en loting

Tijdens de welkomstbijeenkomst krijg je een sporttest en twee andere aan de opleiding gerelateerde testen: terreinwerk (roadwork) en groepswerk. In de testen gaat het erom dat je laat zien dat je de opleiding en het beroep aankunt. We beoordelen je fysieke gesteldheid en observeren je gedrag. We letten daarbij op zaken als flexibiliteit, initiatief nemen, samenwerken en communicatie.

Als je de testen met goed gevolg hebt afgelegd, volgt aan het eind van dezelfde dag het motivatiegesprek. In het motivatiegesprek maken we nader kennis met je en stellen we vast of je plaatsbaar bent op de opleiding. 

Deze opleiding heeft een beperkt aantal opleidingsplaatsen, blijken er meer kandidaten dan opleidingsplekken te zijn, dan wordt er geloot. De uitslag van de loting wordt binnen tien werkdagen schriftelijk aan je bekendgemaakt.

4. Ondertekenen onderwijsovereenkomst

Ben je geselecteerd en geplaatst, dan ontvang je van ons een onderwijsovereenkomst. Stuur die ondertekend aan ons terug. Daarna ben je officieel ingeschreven als student van Noorderpoort.

5. Starten met de opleiding

Om goed van start te kunnen gaan heb je informatie nodig over boeken, gereedschap, werkkleding en de eerste dag van de opleiding. Die informatie krijg je zes weken voor het begin van je opleiding.

Meld je aan voor deze BOL voltijd opleiding
Studie in Cijfers
VeVa logistiek medewerker
Niveau 2
Noorderpoort
landelijk
gemiddelde
deze
opleiding

Studenttevredenheid

rapportcijfer
7,0
6,8

Percentage geslaagde studenten

in afgelopen schooljaar
63%
58%

Doorstroom binnen MBO

na afgelopen schooljaar
20%
36%

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden


Logistiek medewerker
Logistiek teamleider

75%
84%

70%
80%
landelijk
gemiddelde
deze
regio

Kans op werk in jouw vakgebied

na je opleiding
Logistiek medewerker
Logistiek teamleider


Kans op stage


Logistiek medewerker
Logistiek teamleider


Startsalaris

gemiddeld bruto uurloon
Logistiek medewerker
Logistiek teamleider

-
-

€ 7,88
€ 10,45
Studie in Cijfers
VeVa logistiek medewerker
Niveau 2 Noorderpoort
Studenttevredenheid rapportcijfer
Deze opleiding 7,0
Landelijk gemiddelde 6,8
Percentage geslaagde studenten in afgelopen schooljaar
Deze opleiding 63%
Landelijk gemiddelde 58%
Doorstroom binnen MBO na afgelopen schooljaar
Deze opleiding 20%
Landelijk gemiddelde 36%
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden
Logistiek medewerker
Deze opleiding 75%
Landelijk gemiddelde 70%
Logistiek teamleider
Deze opleiding 84%
Landelijk gemiddelde 80%
Kans op werk in jouw vakgebied na je opleiding
Logistiek medewerker
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Logistiek teamleider
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Kans op stage
Logistiek medewerker
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Logistiek teamleider
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Startsalaris gemiddeld bruo loon
Logistiek medewerker
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde € 7,88
Logistiek teamleider
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde € 10,45

Meer informatie: http://studieincijfers.s-bb.nl

Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze opleidingen zijn mogelijk ook interessant

medewerker-Grondoptreden_niv2_1_sportveiligheid_autolog.jpg

VeVa aankomend medewerker grondoptreden Niveau 2

Groningen
BOL
09_Automotive___Logistiek__2014__Economie-2Worddocument.jpg (1)

VeVa monteur mechatronica Niveau 2

Groningen
BOL
Onderofficier-Grondoptreden_niv2__1_sportveiligheid_automotivelogistiek.jpg

VeVa aankomend onderofficier grondoptreden Niveau 3

Groningen
BOL
monteurmechatronica_niv2_1_sportveiligheid_autolog.jpg

VeVa eerste monteur mechatronica Niveau 3

Groningen
BOL
Logistiek-Teamleider_niv3_2_sportveiligheid_autolog.jpg

VeVa logistiek teamleider Niveau 3

Groningen
BOL
Terug naar boven