Kopmodule Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie

Type
Cursus
Duur
15-20 week
Kosten
€1200
Locatie
Verlengde Visserstraat 20, Groningen
Voor bedrijven
Maatwerk mogelijk
Zorgambassadeur (1) (1)

Alles over deze cursus

Als Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP’er) leer je hoe je bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van leven voor jouw cliënten met dementie. Na het afronden van deze opleiding ben je specialist in de directe zorg aan cliënten met psychogeriatrische problematiek. Als GVP'er adviseer je als inhoudelijk deskundige collega’s, mantelzorgers en de vrijwilligers.

Over jou

 • behartigen van de kwaliteit van leven van de psychogeriatrische patiënt
 • begeleiden, adviseren en professionaliseren van collega’s en vrijwilligers
 • ondersteunen, adviseren en begeleiden van mantelzorgers van psychogeriatrische cliënten

De opleiding bestaat uit 6 dagen en praktijkgerichte opdrachten.  De opleiding wordt afgesloten met een assessment. Tijdens deze opleiding staan jouw persoonlijke leerdoelen centraal. We werken naast de fysieke lessen in een digitale omgeving waar het lesmateriaal een plek heeft en waar ook interactie plaatsvindt tussen de docent en andere deelnemers van opleiding.

 •  Vakgerichte kennis op het gebied van psychogeriatrie
  • Psychogeriatrische ziektebeelden 
  • Benaderingsmethodieken
  • Omgaan met onbegrepen gedrag
  • Leefplezier en positieve gezondheid
  • Palliatieve zorg
 • Mantelzorg, vrijwilligers en het begeleiden van collega's
  • Het netwerk van de cliënt met dementie
 • Professionalisering
  • Wetten en loopbaanontwikkeling

Resultaat
Bij succesvol doorlopen van de opleiding: een branche erkend GVP-diploma met speld.

Startbijeenkomst
Uitleg opbouw opleiding en kort kennismaken. In deze bijeenkomst krijgen de deelnemers o.a. uitgelegd hoe ze vrijstelling kunnen aanvragen om in aanmerking te komen voor de landelijk erkende GVP-diploma.

Module 1

 • Introductie en nader kennismaken
 • Visie op het omgaan met mensen met psychogeriatrische aandoeningen.
 • Eigen regie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.
 • Leefplezier en positieve gezondheid
 • Uitleg studieopdracht

Module 2

 • Anatomie, fysiologie en pathologie en van psychogeriatrische aandoeningen:
 • Vormen van dementie onder andere: ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, Lewy body dementie, korsakov, depressie, NAH, co-multimorbiditeit
 • Intervisie

Module 3

 • Interventies en benaderingswijzen in de psychogeriatrie
 • Interventies bij onbegrepen gedrag
 • Domotica
 • Werken met een acteur
 • Studieopdracht uitwerken

Module 4

 • Communicatie, ondersteunen, adviseren en begeleiden van mantelzorgers en het netwerk van de psychogeriatrische cliënt
 • Communicatie met andere disciplines en vrijwilligers
 • Cultuur sensitieve zorg voor de psychogeriatrische cliënt.
 • Intervisie

Module 5

 • Voorlichting, advies en instructie geven aan cliënt/ omgeving, disciplines en vrijwilligers
 • Ethische dilemma’s
 • Moeilijke gesprekken middels principes motiverende gespreksvoering

Module 6

 • Assessment en diplomering

Andere cursussen