Geriatrische- en revalidatiezorgverpleegkundige

Type
Cursus
Duur
12 maanden
Kosten
€ 3975
Locatie
Diamantlaan 16, Groningen
Bedrijven
Maatwerk mogelijk
Indivisuele Basiszorg

Alles over deze opleiding

De opleiding tot geriatrisch- en revalidatiezorgverpleegkundige maakt jou tot de spil van het interdisciplinaire behandelteam van de revalidant en zijn naasten tijdens het revalidatieproces. Je wordt opgeleid om het zorgproces te regisseren en complementair te zijn aan de behoefte van de revalidant.

Over jou

  • je hebt een registratie in het BIG-register als verpleegkundige
  • je hebt een dienstverband bij een revalidatiezorg instelling gedurende de opeiding

In de opleiding leer je als spil in een interdisciplinair team, onder andere door middel van klinisch redeneren, op een methodische manier passende zorg en begeleiding te bieden aan (soms kwetsbare) ouderen in een activerend revalidatieklimaat waarin alles revalidatie kan zijn.

Daarbij leer je, door onder andere het inzetten van voorlichting, verwachtingsmanagement en motiverende gespreksvoering, samen te werken met de revalidant en diens naasten zodat ze zoveel mogelijk zelf regie nemen in het revalidatieproces, tijdens de opname en daarna. Verder leer je kritisch te reflecteren op je eigen functioneren én op de zorg zoals die bij jullie verleend wordt. Bijvoorbeeld door elke lesdag ervaringen uit te wisselen maar ook door in een andere setting mee te lopen. Tenslotte ga je al onderzoekend je eigen deskundigheid vergroten en leer je creatieve, Evidence-Based oplossingen te bedenken voor knelpunten met betrekking tot de kwaliteit van jullie zorg.

De opleiding, de daarmee te behalen leerdoelen en onderstaande uitgangspunten zijn tot stand gekomen in overleg met het regionaal netwerk van revalidatie-instellingen in Noord Nederland. Met medewerking van professionals uit meerdere instellingen is het onderwijs vervolgens ontwikkeld. Daarbij is ook gebruik gemaakt van de beschrijving van het “Expertisegebied revalidatieverpleegkundige” van de V&VN.


Erkenning
Op dit moment, april 2023, is branche vereniging Actiz in gesprek met CZO om deze opleiding tot branche erkende opleiding te maken. Wanneer dit bij diplomering nog niet rond is, ontvang je een bewijs van deelname van Noorderpoort met een vermelding van Actiz op dit certificaat.