< Skip to ContentSkip to Navigation
Home Bedrijven opleiden Zorg en welzijn Combi verzorgende ig begeleider maatschappelijke zorg 25656
VerzorgendeIG_niv3_2_Zorgenwelzijn.jpg
VerzorgendeIG_niv3_1_Zorgenwelzijn.jpg
helpendezorgwelzijn_niv2_13zorgenwelzijn.jpg

Combi Verzorgende-IG / Begeleider maatschappelijke zorg Niveau 3

Ouderen, gehandicapten en chronisch zieken wonen vaker en langer zelfstandig dankzij goede zorg en begeleiding. Met deze opleiding krijg jij de juiste basis om die ondersteuning op maat te geven, waar vanuit de maatschappij steeds meer vraag naar is. Afhankelijk van je vooropleiding is het mogelijk deze opleiding versneld te doorlopen. 

 • Je verzorgt een activiteitenmiddag binnen de gehandicaptenzorg
 • Je kookt met een groep cliënten binnen kleinschalig wonen
 • Je ondersteunt bij het douchen binnen de thuiszorg

Meld je aan voor deze BBL deeltijd opleiding

Bekijk de BOL voltijd opleiding

 • 20 % School
  Indicatie van de tijd die je op school doorbrengt
 • 80% Werk
  Indicatie van de tijd die je op je werk doorbrengt
Duur
3-jarige opleiding
Niveau
Niveau 3
Leerweg
BBL
Crebo nr.
25656
Startmoment Locatie
1 feb 2021 Assen
31 aug 2021 Assen, Winschoten, Stadskanaal

Stel een vraag over de opleiding

Voor al je vragen over deze opleiding kun je contact opnemen met:

Assen

avatar

Assen
Jenneke Kamping - Prins
jj.prins@noorderpoort.nl

avatar

Assen
Fiona Teggatz
fjpj.teggatz@noorderpoort.nl

Winschoten

avatar

Winschoten
Tea Hoogeveen - Hansen
t.hoogeveen@noorderpoort.nl

avatar

Winschoten
Renske van Benthem
r.vanbenthem@noorderpoort.nl

Stadskanaal

avatar

Stadskanaal
Sylvia van Ankeren - de Nijs
sjs.denijs@noorderpoort.nl

Kunnen we je helpen?

Wil je meer informatie of een persoonlijk gesprek om tot je keuze te komen? We helpen je graag.

We zijn bereikbaar van ma t/m vr tussen 09.00 - 17.00 uur.

Over deze opleiding:

Past deze opleiding bij jou?

Jij wilt graag iets voor mensen betekenen. Je bent oprecht geïnteresseerd in mensen, zodat je hen goed leert kennen, weet wat zij (nog) zelfstandig kunnen doen en welke begeleiding zij van jou nodig hebben. Je bent verantwoordelijk, betrouwbaar, proactief en in staat om creatieve oplossingen te bedenken. Cliënten behandel je altijd met respect en beoordeel je niet. Je bent in staat om kritisch te kijken naar je eigen gedrag en staat open voor persoonlijke ontwikkeling.

Wat doet een Begeleider maatschappelijke zorg?

Je ondersteunt samen met je collega’s mensen met een zorg- of begeleidingsvraag (bijvoorbeeld vanwege een ziekte of handicap) in hun dagelijkse bezigheden. Het uitgangspunt hierbij is dat de cliënt zo veel mogelijk zelfstandigheid behoudt. Als het nodig is dan neem jij de zorg over om de ander te ontlasten en de kwaliteit van leven te verbeteren. Dit doe je altijd in overleg met de cliënt en zijn naasten.

Jij zorgt dat de cliënt op een prettige en zo normaal mogelijke manier zijn/haar leven kan leiden. Dit doe je bijvoorbeeld door een fijne leefomgeving te creëren of er voor hem te zijn als hij het moeilijk heeft. Afhankelijk van de zorgvraag ondersteun je met wassen, aankleden, eten en het huishouden. Je werkt in het belang van de cliënt altijd hygiënisch.Daarnaast voer je verpleegtechnische handelingen uit, bijvoorbeeld het aantrekken van steunkousen of geven van medicijnen. Ook doe je activiteiten met cliënten.

Je kunt werken in de ouderenzorg in een instelling zoals een woonzorgcentrum, verpleeghuis, thuiszorg, instelling voor mensen met een handicap, of dagbestedingsvoorziening.
In dit beroep werk je vaak ook in de avonduren, ’s nachts of in het weekend.

Welke banen kun je krijgen?

Met deze opleiding kun je terecht komen in de volgende beroepen:

 • Woonbegeleider
 • Begeleider dagbesteding
 • Verzorgende individuele gezondheidszorg
 • Kraamverzorgende
 • Zorgverlener

Hoe ziet mijn opleiding eruit?

We bieden voor de combi-opleiding Verzorgende-IG / Begeleider maatschappelijke zorg een verkorte tweejarige BBL-opleiding aan. Tijdens deze opleiding werk je gedurende het schooljaar minimaal 20 uur per week bij een leerbedrijf. Daarnaast volg je lessen op school tijdens de wekelijkse lesdag.

Het eerste jaar maak je kennis met de verschillende werkvelden en doelgroepen. Aan het einde van het jaar kies je op basis van je werkplek een uitstroomvariant. Binnen de BBL-opleiding kun je je richten op de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en (in overleg) de kraamzorg. In de ouderenzorg en gehandicaptenzorg kun je met een dubbel diploma afstuderen (Begeleider maatschappelijke zorg en Verzorgende-IG).

Beroepsgerichte vakken

 • Gezondheidskunde (anatomie, fysiologie, pathologie)
 • Begeleidingskunde
 • Zorgkunde
 • Huishoudkunde
 • Activiteitenbegeleiding
 • Verzorgende en verpleegtechnische vaardigheden
 • Sociale vaardigheden

Algemene vakken

  • Nederlands * 
  • Rekenen * 
  • Loopbaanoriëntatie en Burgerschap 

* Heb je moeite met taal of rekenen? Dan helpen we je met extra lessen in aanloop naar de examens.

Over de werkplek

Voordat je kunt starten met een BBL-opleiding, moet je zelf een werkplek (leerbaan) bij een erkend leerbedrijf hebben gevonden. Je bent daar in dienst. Theorie krijg je op school, maar de praktijk leer je op je werkplek

Gedurende de opleiding werk je minimaal 20 uur per week bij je leerbedrijf. Om die reden kun je alleen een BBL-opleiding volgen als je ook een werkplek bij een erkend leerbedrijf hebt. Je weet dan zeker dat je het vak goed leert in de praktijk. 

Keuzedelen

Keuzedelen zijn vakken die je zelf kiest om je kennis te verbreden of te verdiepen. Het kunnen vakken zijn die lijken op vakken in je eigen opleiding, of juist helemaal niet. Keuzedelen zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld sneller werk kunt vinden of makkelijker kunt doorstromen naar een vervolgopleiding. Vijftien procent van je studietijd is gereserveerd voor keuzedelen.

We passen het aanbod aan keuzedelen regelmatig aan, zodat je tijdens je opleiding altijd een actuele en uitgebreide keuze hebt. Als de keuzedelen voor het eerste jaar van deze opleiding al bekend zijn, zie je hieronder een selectie.

Welke begeleiding krijg je?

Bij Noorderpoort vinden we het belangrijk dat je goed wordt begeleid tijdens je studie. Daarom krijg je een eigen studieloopbaanbegeleider (SLBer). Hij of zij volgt hoe het met jou en je studieresultaten gaat en helpt je waar nodig. Ook kun je met vragen en problemen bij je SLBer terecht.

Lees meer over begeleiding

Naast studieloopbaanbegeleiding krijg je ook intensieve BPV-begeleiding. We komen dan langs bij het bedrijf waar je stage loopt en bespreken jouw voortgang.

Leslocatie(s)

Gezondheidszorg Assen

Zeemanstraat 1
9406 BZ Assen

NP_WinschotenCampus_7310_verkleind.jpg

P.C. Hooftlaan 1
9673 GS Winschoten

Stadskanaal nieuwe locatie 2.jpg

Sportparklaan 5
9502 CW Stadskanaal

Wat kost deze opleiding?

De kosten van deze opleiding bestaan uit verschillende onderdelen: cursusgeld, schoolkosten, de vrijwillige bijdrage en laptopkosten.

Cursusgeld

Het cursusgeld betaal je om lessen te mogen volgen en examens te doen. Dit bedrag staat vast en wordt door de overheid bepaald.

Leerweg en niveau: Cursusgeld 2020-2021*:
BBL niveau 1 en 2 € 250,-
BBL niveau 3 en 4 € 606,-

* Het cursusgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de overheid.

Laptopkosten

Voor alle opleidingen bij Noorderpoort heb je een laptop nodig. Aan het begin van het schooljaar krijg je van je opleiding meer informatie over de precieze eisen waaraan deze moet voldoen. De meeste opleidingen vragen om een Windows-laptop vanwege bepaalde applicaties waarmee je gaat werken. 

Schoolkosten

Naast het cursusgeld krijg je ook te maken met schoolkosten en vrijwillige bijdrage. Onder de vrijwillige bijdrage vallen onder andere deelname aan excursies (€50 - €500) en praktische zaken als het huren van een kluisje (€10 - €25). Jij bepaalt zelf of je wil deelnemen aan excursies en/of gebruik wil maken van de voorzieningen. 

Tijdens je studie volg je ook keuzedelen, hier kunnen aanvullende kosten voor in rekening gebracht worden.

De schoolkosten zijn bedoeld voor boeken, readers, software en werkkleding. Met uitzondering van vakspecifieke gereedschappen (zoals gereedschapskist, koksmessen en kappersscharen): deze worden door je school beschikbaar gesteld en blijven ook eigendom van de school. 

Voor deze opleiding moet je rekening houden met onderstaande schoolkosten* voor het studiejaar 2020-2021. Als de opleiding op meerdere locaties wordt aangeboden, kunnen de kosten per locatie verschillen. Vraag de contactpersoon van de school van jouw keuze als je de precieze schoolkosten per schooljaar wil weten.

 • 1e jaar € 640,-
 • 2e jaar € 200,-
 • 3e jaar € 0,-

* De bedragen zijn een benadering van de kosten. De uiteindelijke kosten kunnen licht afwijken.

Wat zijn de toelatingseisen?

Toelatingseisen

Voor deze opleiding heb je één van de volgende diploma’s nodig:

 • vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg
 • vmbo-gemengde leerweg
 • vmbo-theoretische leerweg of mavo
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4
 • mbo-basisberoepsopleiding (niveau 2)
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling

BBL Werken en leren

Voor de BBL werken en leren geldt dat je minimaal 16 jaar bent en minimaal 20 uur per week werkt bij een erkend leerbedrijf.

Aanvullende eisen voor deze opleiding

Voor deze opleiding zijn geen aanvullende eisen. 

VOG

Om tijdens deze opleiding werkervaring op te doen bij je leerbedrijf, heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Een VOG geeft aan dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor je werkplek.

Wil je meer weten? Kijk dan bij de Veelgestelde vragen.

Hepatitis B-vaccinatie

Een Hepatitis B-vaccinatie is verplicht. Heb je nog geen vaccinatie, dan regelt je leerbedrijf deze vaccinatie voor jou.

Hoe werkt de toelatingsprocedure?

Door het coronavirus kan de toelatingsprocedure een andere invulling hebben dan hieronder omschreven. De opleiding van jouw keuze zal je hierover verder informeren.

1. Aanmelden

Wil je je aanmelden voor deze opleiding? Doe dat dan voor 1 april. Uiterlijk vijf werkdagen na je aanmelding ontvang je van ons een uitnodiging voor een welkomstactiviteit. 

2. Kennismaken

Tijdens de welkomstactiviteit maken we kennis: jij met de opleiding en wij met jou. Met een activiteit of opdracht ga je ervaren of de opleiding die je gekozen hebt echt bij je past.

3. Kiezen

Na de welkomstactiviteit hebben we een kort persoonlijk gesprek met je. Heb je het idee dat deze opleiding bij je past, dan schrijven we je in voor de opleiding. Je bent dan zeker van een plek in de opleiding. Ben je niet zeker? Dan bieden we je een studiekeuzegesprek aan.

4. Ondertekenen onderwijsovereenkomst

Als je definitief voor de opleiding hebt gekozen, ontvang je van ons een onderwijsovereenkomst. Stuur die ondertekend aan ons terug en je bent officieel ingeschreven als student van Noorderpoort.  

5. Starten met de opleiding

Om goed van start te kunnen gaan heb je informatie nodig over boeken, gereedschap, werkkleding en de eerste dag van de opleiding. Die informatie krijg je zes weken voor het begin van je opleiding.

Meld je aan voor deze BBL deeltijd opleiding

Bekijk de BOL voltijd opleiding

Studie in Cijfers
Combi Verzorgende-IG / Begeleider maatschappelijke zorg
Niveau 3
Noorderpoort
landelijk
gemiddelde
deze
opleiding

Studenttevredenheid

rapportcijfer
7,9
7,4

Percentage geslaagde studenten

in afgelopen schooljaar
71%
74%

Doorstroom binnen MBO

na afgelopen schooljaar
10%
6%

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden


95%
97%
landelijk
gemiddelde
deze
regio

Kans op werk in jouw vakgebied

na je opleiding

Kans op leerbaan


Startsalaris

gemiddeld bruto uurloon
-
€ 16,52
Studie in Cijfers
Combi Verzorgende-IG / Begeleider maatschappelijke zorg
Niveau 3 Noorderpoort
Studenttevredenheid rapportcijfer
Deze opleiding 7,9
Landelijk gemiddelde 7,4
Percentage geslaagde studenten in afgelopen schooljaar
Deze opleiding 71%
Landelijk gemiddelde 74%
Doorstroom binnen MBO na afgelopen schooljaar
Deze opleiding 10%
Landelijk gemiddelde 6%
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerden
Deze opleiding 95%
Landelijk gemiddelde 97%
Kans op werk in jouw vakgebied na je opleiding
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Kans op leerbaan
Deze opleiding
Landelijk gemiddelde
Startsalaris gemiddeld bruo loon
Deze opleiding -
Landelijk gemiddelde € 16,52

Meer informatie: http://studieincijfers.s-bb.nl

Studie in Cijfers is ontwikkeld door SBB in opdracht van het ministerie van OCW. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze opleidingen zijn mogelijk ook interessant

NP-GZHZenWelzijn-BegeleiderGehandicaptenzorg-0001.jpg

Begeleider gehandicaptenzorg Niveau 3

Appingedam, Groningen
BOL
helpendezorgwelzijn_niv2_1_zorgenwelzijn.jpg

Begeleider gehandicaptenzorg – verkort Niveau 3

Groningen, Winschoten
BBL
NP-GZHZenWelzijn-BegeleiderSpecifiekeDG-0003.jpg

Begeleider specifieke doelgroepen Niveau 3

Appingedam, Groningen
BOL
NP-GZHZenWelzijn-SMD-0007.jpg

Begeleider specifieke doelgroepen – verkort Niveau 3

Groningen, Winschoten
BBL
iStock-511786392_1.jpg

Leidinggevende team/afdeling/project Niveau 4

Groningen
BBL
helpendezorgwelzijn_niv2_1_zorgenwelzijn.jpg (1)

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Niveau 4

Appingedam, Groningen, Stadskanaal, Winschoten
BOL, BBL
NP-GZHZenWelzijn-BegeleiderSpecifiekeDG-0005.jpg

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Niveau 4

Appingedam, Groningen, Stadskanaal, Winschoten
BOL, BBL
Terug naar boven